×

Webbinarium: Hållbarhet i framtidens skola del II – Fallstudier i hållbarhet i läroplanen och lärarutbildningen

Categories
Program Digitalt Samhälle

Tid: Måndag 19.4 2021
kl. 14.00 – 15.15 (svensk tid), kl. 15.00 – 16.15 (finsk tid)
Plats: Online
Språk: Svenska och engelska. Frågor och kommentarer kan ställas även på finska.
Information: Projektchef Janne Wikström, janne.wikstrom@hanaholmen.fi
Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmälan: Senast 19.4 kl. 09.00 (svensk tid) / kl. 10.00 (finsk tid)

Anmäl dig här

Utbildningssektorn nämns ofta som en central aktör i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Skolorna ska lära ut om hållbar utveckling, men samtidigt saknar lärare ofta verktyg att hantera dessa komplexa frågor i undervisningen.

Hållbar utveckling och lärande – hur ska vi balansera mellan kompetens och engagemang? Och vad kan projektlärande ge med tanke på ett långsiktigt engagemang för hållbarhet? Hur kan vi i våra yrkesutbildningar säkra hållbarhet som en yrkeskompetens? Och hur syns egentligen hållbarhetsfrågorna i läroplanen i Sverige och Finland?

Det här frågorna dryftas av forskare, lärarutbildare och studenter i en bilateral fortbildningsserie som arrangeras i samarbete med HanaAcademy, Finlandsinstitutet i Stockholm och Finlands ambassad, Stockholm.

PROGRAM

14.00/15.00 Välkomstord
Projektchef Janne Wikström, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

14.05/15.05 Hur skapa ett hållbart engagemang?
Prof. Johan Öhman, Örebro universitet 

14.20/15.20 Sustainable development in vocational education and training (VET) and in VET teacher education
Rektor, docent Seija Mahlamäki-Kultanen, Hämeen ammattikorkeakoulu – Häme University of Applied Sciences

14.35/15.35 Sustainable development, project learning and improvement of teacher education
Prof. Jari Lavonen, Helsingfors universitet, ordförande för Lärarutbildarforumet i Finland

14.50/15.50 Modererad diskussion
lärarstudent Emma Heikkilä, Finlands lärarstudenters förbund – SOOL, en lärarstudent från Sverige, (TBC) och de ovan nämnda inledarna

15.15/16.15 Avslutning