×

Vad är Finlandsinstitutet?

Finlandsinstitutet i Stockholm har en livlig och mångsidig programverksamhet och vi strävar till konkreta möten mellan svenskt och finländskt kultur- och samhällsliv. Vi visar finsk film på över 50 orter i Sverige. Sverigefinnarna, som är en av landets officiella nationella minoriteter, erbjuds kulturupplevelser på finska i form av bland annat barn- och vuxenteater.

Finlandsinstitutet i Stockholm är ett av Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut runt om i världen.

Vår nya logga är här!

Symbolen i vår nya logotyp har tagit inspiration av företeelser och fenomen som Finland är känt för.

Finlandsinstitutet på Instagram

Seminarierna finansieras av

Ekon. dr Peter Wallenbergs
Stiftelse för Ekonomi och Teknik

Våra samarbetspartners